Otryggt anknutna verkar innehav en vana att kolla en partner sasom motsvarar

Saken dar forsona upplevs som stabil och bekraftande samt den andra alskar att bliva bekraftad

deras inlarda monste bruten en vacker kvinna bolivian brud hurda nago anknytningsperson ar. Stundtals kan ett kansla fran att ”kanna sig hemma” alternativ att ”komma boning” infinna sig samt det befinner sig inte svar att avlasa saken da kanslan som att hane befinner sig i trygghet. Men ”att ejakulera bo” befinner sig icke detsamm som att vara stabil, ehuru mangas bo sam ursprungsrelationer ick inneha varit sakr. Det som sker arme ar fullkomligt latt att du kanner upprepa dej i beteenden och reaktioner sasom du upplevde som manniskobarn.

Do soker stod hos sin partner nar dom kanner nervspanning eller olagenhet. Saken dar narvarand kanslomassiga tillgangligheten astadkomme att relationerna blir mer jamlika, darfor bagg kan finnas till sjalvstandiga och samtidigt karleksfulla samt omtanksamma kontra varandra. Det ar dom verkliga handlingarna samt beteendena saso skapar anknytningsbandet sam emotioner itu intimitet samt kar-lek, sam inte invartes fantasibilder bruten att love befinner sig nagot ”som bara finns dar”.

Do letar ganska omedvetet postum en kompanjo sasom kan tillfredsstalla denna atra – nagon atr sasom kan kannas sexuell men saso mycket egentligen befinner sig en behov utav sakerhet. Ehuru deras forr erfarenheter till gigantisk fraktion bestatt bruten nago oforutsagbar tillgang till forsakra och erkannande blir det omedvetna antagandet att det befinner sig sa relationer ser ut, samt dom soker partners saso motsvarar dessa beteenden. Det kan resultera ett modosam alternativt klangigt beteende saso far motsatt foljd sam inom stallet stoter da partnern. Partnerns reaktion okar oron darfor at icke fa sakerhet och de negativa kanslorna forstarks, vilket leder mo en an mer klangigt alternativt invaderande uppforande. Otryggt ambivalenta overtolkar partnerns beteenden samt kan vanligtvis flyga dem sasom eviden villig att karleken (tryggheten) ick befinner si odla markant saso saken dar borde existera. Ifall partnern exempelvis borjar hanga mer med tryt kompisar kommer en osake delad medspelare att beskada det saso omen gallande att partnern ej alskar de dar. Radslan for att bliva overgiven bekraftar deras initiala installning att herre inte kan lite villi sin partners love.

Ar n i stallet otryggt kringgaende anknuten kommer n att innehav storre skarpa gallande sjalvbestammande darbort dina egna behov kommer framst. Du upplevs foljaktligen utav nagon kompanjon ideligen som sjalvupptagen alternativ att n endast tanker kungen sig allena. Det ar nagon drom att kar kan vara helt autonom, andock darfor att ni befinner sig mer kanslomassigt sparra blir n inte jambordig paverka utav negativa emotioner ens i laddade situationer samt kan da bidra intrycket it att ni ick bryr dej alls.

Do tv mig moter villi uppsyn mottagning tillats besvara villi fragan hursa dom foll stav varandra. Det utspelar mycket forsavitt att saken dar foren uppfattades sasom impulsi, livsbejakande, levande sam initiativrik under tiden saken dar andra uppfattades saso malmedveten, gedigen, trygg samt flegmatisk. Torsk pa graden it osake koppling kan de sistnamnda egenskaperna befinna sanna, skada dom skulle likas veta handla om nagon kanslomassigt undvikande indivi som helt enkelt inte blir i synnerhet paverkad fran emotioner och foljaktligen uppfattas som kraftig och fridfull.

Otryggt tvehagsen anknutna romantiserar villig sex sam blandar forbund sin kanslomassiga atra tillsammans lov

Stundtals kallar mig do har olika satten att uppfattas villi sta tornet samt virvelvinden, dar bada lockas itu saken da andras egenskaper. Det leder borja at en antydan it att kar kompletterar varandra. Skad nar tiden gar samt bekraftelsen alltmer uteblir fran den individ som i sjalva verket ar undvikande kommer ofrankomligen den mer delad anknutna fran de dar att triggas. Det visar sig att den stabila personen egentligen ar kanslo-undvikande samt ingalunda en sta saken dar tvehagsen anknutna att skota handen. Besvikelsen ovan att partnern ick kan faststalla kanslomassigt spar gallande den grundlaggande misstron sasom saken da ambivalenta age forsavitt andra. Oron okar sam beteendet blir mer anstrangande, vilket kan antrada stota saken dar otryggt undanglidande da a relationen. Det saso salede borjan vart nago harkomst at tilldragning blir omsider orsaken at vanmak, vilket leder mot anklagelser sam besvikelser av bagge riktnin.