Paalala ng DOLE na maaaring hikayatin ng mga employer ang kanilang empleyado na magpabakuna. (Advisory no. 03 Series of 2021), at kung ayaw magpabakuna ng isang empleyado o kung hindi pa ito nababakunahan, hindi sila dapat madiskrimina sa kanyang trabaho.

Dagdag pa rito ang vaccine card ay HINDI dapat gawing dagdag requirements sa paghahanap ng trabaho. (Republic Act 11525) ayon sa DOLE.

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/02feb/20210226-RA-11525-RRD.pdf?fbclid=IwAR07pwxfZsOJx-5HK5RCTZGEh6Zh4KwVdmWD_K0apWRvccpgA2I_8vN8s-Q

Source: Department of Labor Employment

#Cavithink

#DOLE