Naglabas ng opisyal statement ang DepEd (Department of Education) matapos humingi ng paumanhin ang World Bank sa inilabas nitong report ukol sa education system ng Pilipinas. Tungkol sa premature na publikasyon ng isang synthesis report na may pamagat na,

‘Improving student learning outcomes and well-being in the Philippines: What are international assessments telling us?’.

Higit pa sa pag-amin sa pagkakamaling hindi napansin, inaasahan naming ang pahayag ng WB ay malinaw na nagbigay-diin sa pangako at konkretong mga hakbang na ginagawa ng Kagawaran, kasama na ng aming mga partner, upang malutas ang matagal nang mga isyung nakasasama sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas.

Leonor “Liling” Mirasol Magtolis-Briones is a Filipino academician, economist, and civil servant who is the incumbent Secretary of Education under the administration of President Rodrigo Duterte.

CTTO

Source: DepEd Philippines

#SulongEduKalidad #DepEdPhilippines #DepEdTayo