Ang pista sa Cavite.

Ang simbahan sa Porta Vaga, sa araw ng kapistahan.

Source: Kasaysayang Kabitenyo

#Cavithink

#ThrowbackTuesday