Ito’y kuha taong 1911

Source: Kasaysayang Kabitenyo

#Cavithink

#ThrowbackTuesday