Isang pagtitipon para sa pagssuko ng mga gerilya, na idinaos ng pamahalaan noong panahon ng Hapon.

Source: Kasaysayang Kabitenyo

#Cavithink

#ThrowbackTuesday